Anmälda spelare för Senior Tour Nässjö

Spelare
Ambjörn Lindqvist
Anders Ek
Anders Hagberg
Anders Jutegård
Anders Kronstam
Anetthe Hallberg
Bengt Bäcklund
Benny Danielsson
Benny Lagerström
Birgita Svensson
Björn Wedin
Bo Classon
Bo Jonsson
Brian Folkesson
Christer Danielsson
Christer Paulin
Christer Petersson
Christer Plahn
Christer Rapp
Christer Sundqvist
Christer Undfors
Christina Dahlgren
Christina Lindqvist
Claes Johansson
Claes-Eric Bergqvist
Conny Gustavsson
Conny Hofling
Dan Idström
Emma Plantin
Eva Andersson
Eva Bergelin
Eva-Lena Johansson
Fia Berkland
Fredrik Pihl
Giggie Bengtsson
Gunnar Bergström
Gunnar Cednert
Gunnel Johansson
Göran Fransson
Göran Peterson
Göran Åkesson
Görgen Andersson
Hans Forsén
Hans Larsson
Hans Rydén
Hans-Ingmar Jansson
Hans-Peter Streiby
Håkan Fasth
Håkan Persson
Håkan Österling
Inge Hellberg
Jacke Jacobsson
Jan Ednertz
Jan Ingvarsson
Jan Larsen
Jan Storme
Jan Ågren
Jan-Olof Jansson
Joakim Plantin
Joakim Stål
Johan Höglund
Johan Åberg
John Andersson
Johnny Aldorsson
Johnny Hall
Jouko Rapakko
Juhani Ojala
Jörgen Andersson
Kenneth Johansson
Kent Salomon
Kent Sjöö
Kent Wäppling
Kenth Burenby
Klas Thunberg
Krister Wenström
Kristina Rydén
Lars Pejstrup
Lars Petersson
Lars Svensson
Lars-Erik Carlsson
Lars-Erik Forsius
Leif Ljung
Lennart Johansson
Lise-Lott Arvidsson
Magnus Ahlberg
Magnus Bernström
Magnus Kugelberg
Maria Fridell
Marina Milland
Mats Andersson
Mats Knutsson
Mats Larsson
Mats Lunderquist
Mattias Tiveljung
Micael Yngvesson
Michael Johansson
Michael Wittendorff
Mikael Elofsson
Mikael Hedqvist
Mikael Sten
Minna Pettersson Uitto
Niklas Ek
Niklas Glad
Niklas Johansson
Niklas Löfström
Olle Svensson
Patrik Svensson
Per Bergqvist
Per-Erik Nilsson
Peter Almqvist
Peter Andersson
Peter Carlsson
Peter Johansson
Peter Lihnell
Peter Svensson
Peter Åkesson
Petri Hooli
Pierre Larsson
Pontus Svensson
Pär Levine
Pär Svensson
Raymond Jansson
Rickard Thelander
Robin Sundfelt
Roger Gustavsson
Roland Nilsson
Roland Samuelsson
Sonny Olsson
Stefan Berggren
Stefan Dew
Stefan Löfström
Stefan Moberg
Stefan Ohlsson
Stig Hermansson
Stig Svensson
Sven Petersson
Sven-Olov Karlsson
Teddie Jönsson
Thomas Vännman
Tobias Hallberg
Tom Nyholm
Tomas Henriksson
Tomas Norrbin
Tommie Rudolfsson
Tommy Pettersson
Tony Eklund
Tony Rosenquist
Torbjörn Gustavsson
Torbjörn Håkansson
Ulf Danielsson
Ulf Ekström
Ulf Råå
Vesa Rontti
Viktor Ljungqvist
Yvonne Bjelke-Larsen
Åke Petersson
Öyvind Harang

TOTALT: 157 SPELARE

Re-Entry: 112 SPELARE (varav Late Bird: 4)