Anmälda spelare för Senior Tour Eskilstuna

Spelare
Anders Friman
Anders Hagberg
Anders Hermansson
Anders Holm
Anders Holmqvist
Anders Jutegård
Anders Nisser
Anders Wirtanen
Anders Wåhlstedt
Anetthe Hallberg
Ann-Christin Knichter
Ann-Ki Larsson Carlsson
Annica Nymark
Bengt Bäcklund
Benny Axell
Benny Lagerström
Birgita Svensson
Björn Lilja
Bo Classon
Bo Furu
Brian Folkesson
Börje Ericsson
Cecilia Solén
Christel Carlsson
Christer Danielsson
Christer Eklund
Christer Paulin
Christer Petersson
Christer Plahn
Christer Sundqvist
Christina Dahlgren
Claes Johansson
Claes-Eric Bergqvist
Conny Hofling
Dan Idström
Emma Plantin
Eva Bergelin
Eva Vännman
Eva-Lena Johansson
Fredrik Andersson
Fredrik Nyman
Georg Ahlinder
Giggie Bengtsson
Gunnel Johansson
Göran Fransson
Görgen Andersson
Hans Forsén
Hans Larsson
Hans-Ingmar Jansson
Håkan Fridlund
Håkan Hallin
Håkan Persson
Inge Hellberg
Jacke Jacobsson
Jan Ahlén
Jan Ednertz
Jan Ågren
Jan-Olof Jansson
Jimmy Krell
Jimmy Losvik
Joakim Plantin
Joakim Stål
Johan Brunsberg
Johan Höglund
Johan Åberg
Johnny Hall
Jonas Andersson
Jonas Dahlin
Jonny Andersson
Juhani Ojala
Jörgen Eriksson
Jörgen Linder
Jörgen Nyberg
Kenneth Johansson
Kent Boström
Kent Edin
Kent Salomon
Kent Wäppling
Kjell Isaksson
Kjell-Arne Nilsen
Klas Thunberg
Konsta Lyhnakis
Krister Wenström
Kurt Simonsson
Lars Bergman
Lars Lindberg
Lars Lindbäck
Lars Pejstrup
Lars Svensson
Lars-Erik Forsius
Leif Jansson
Leif Johansson
Leif Kroon
Leif Ljung
Leif Mörkfors
Leif Nyström
Leif Sieurin
Lena Sulkanen
Lennart Johansson
Lennart Karlsson
Lise-Lott Arvidsson
Magnus Ahlberg
Magnus Johansson
Magnus Kugelberg
Marina Milland
Martin Johansson
Mathias Ulfhielm
Mats Andersson
Mats Knutsson
Mats Larsson
Mats Lunderquist
Mats Sjöberg
Mattias Tiveljung
Matz Lindell
Mia Collin
Michael Johansson
Michael Wittendorff
Mikael Andersson
Mikael Elofsson
Mikael Hedqvist
Mikael Lindberg
Minna Pettersson Uitto
Niklas Ek
Niklas Johansson
Olle Svensson
Patrik Svensson
Per Bergqvist
Per Jansson
Per-Erik Nilsson
Per-Ove Stålknapp
Peter Almqvist
Peter Andersson
Peter Dammhag
Peter Gelles
Peter Karlsson
Peter Rooslien
Petri Kuusisto
Pierre Larsson
Rickard Thelander
Robert Collin
Robin Forsvall
Staffan Nordmark Klockars
Stefan Dew
Stefan Moberg
Stefan Nilsson
Stefan Ohlsson
Stefan Yngström
Stefan E. Eriksson
Stig Svensson
Sven-Olov Karlsson
Teddie Jönsson
Thomas Vännman
Thomas Åhlén
Tobias Hallberg
Tom Nyholm
Tomas Henriksson
Tomas Norgren
Tomas Norrbin
Tomas Thelander
Tomas Zetterström
Tommy Jonsson
Tony Eklund
Tony Lindqvist
Tony Rosenquist
Torbjörn Gustavsson
Tron Bråten
Ulf Ekström
Ulf Sandberg
Veijo Seppänen
Vesa Rontti
Yngve Stolt
Yngve Zetterström
Öyvind Harang

TOTALT: 173 SPELARE

Re-Entry: 139 SPELARE (varav Late Bird: 35)