HCP Uträkning för Christer Danielsson

Tillbaka

 

Års snitt från BITS: 214

Snitt tävling 1: 221

Snitt tävling 2: 202

Snitt tävling 3: 217

Snitt tävling 4: 238

Snitt tävling 5: 213

Snitt tävling 6: 203

Snitt tävling 7: 219

Totalt snitt: 1513

Spelaren har spelat 7 tävlingar så vi behöver inte fylla ut resterande platser med års snittet (214)

Totalt snitt efter års snitt utfyllnad: 1513

Bästa snittet: 238

Sämsta snittet: 202

Spelaren har spelat 7 tävlingar så vi tar bort det bästa snittet. (238)

Totalt snitt: 1275

Spelaren har spelat minst 1 tävlingar så vi tar bort det sämsta snittet. (202)

Totalt snitt: 1073

Lägg till ett års snitt (214)

Totalt snitt: 1287

räkna ut totalen (214,5) / 6

Totalt snitt: 214,5

Räkna ut (220 - 214,5) * 0.85

HCP: 4

Om HCP är större än 42 då blir HCP 42

HCP: 4