HCP Uträkning för Eva Bergelin

Tillbaka

 

Års snitt från BITS: 194

Snitt tävling 1: 179

Snitt tävling 2: 191

Snitt tävling 3: 191

Totalt snitt: 561

Spelaren har inte spelat 7 tävlingar så vi fyller ut resterande platser med års snittet (194)

Totalt snitt efter års snitt utfyllnad: 1337

Bästa snittet: 191

Sämsta snittet: 179

Spelaren har inte spelat 7 tävlingar så vi tar bort ett års snitt. (194)

Totalt snitt: 1143

Spelaren har spelat minst 1 tävlingar så vi tar bort det sämsta snittet. (179)

Totalt snitt: 964

Lägg till ett års snitt (194)

Totalt snitt: 1158

räkna ut totalen (193) / 6

Totalt snitt: 193

Räkna ut (220 - 193) * 0.85

HCP: 22

Om HCP är större än 42 då blir HCP 42

HCP: 22