Anmälda spelare för Senior Tour Ängelholm

Spelare
Aarne Tukki
Anders Hagberg
Anders Holm
Anders Jutegård
Anneli Ansborg
Ante Andersson
Arne Moberg
Bengt Petersson
Bengt-Åke Bengtsson
Benny Lagerström
Björn Lilja
Bo Jansson
Bo Skytt
Bo Svensson
Brian Folkesson
Carina Wiktorsson
Cathrine Mjöbo
Christer Danielsson
Christer Gustavsson
Christer Hörngren
Christer Paulin
Christer Petersson
Christer Plahn
Christer Rapp
Christer Wendel
Christina Dahlgren
Claes Johansson
Claes Norberg
Conny Hofling
Eric Strömberg
Eva Andersson
Fatima Carlsson
Göran Fransson
Göran Åkesson
Hans Modh
Håkan Andersson
Håkan Persson
Ingemar S Johansson
Jan Ingvarsson
Jan Larsen
Jan Olof Wågström
Johan Höglund
Johan Rundgren
Johan Åberg
Johnny Hall
Jouko Törnudd
Jörgen Magnusson
Jörgen Nyberg
Jörgen Roos
Kaija-Leena Andersson
Karl-Erik Måbrink
Kent Sjöö
Kim Corfitz
Kjell Grundström
Klas Thunberg
Kurt Söderlund
Lars Bergman
Lars Lindbäck
Lars-Erik Carlsson
Leif Olsson
Lennart Lindau
Lennart Nyman
Lisa Malm
Magnus Ahlberg
Manne Steen
Maria Skytt
Marit Aasen
Martin Fredriksson
Mathias Ulfhielm
Mats Andersson
Mats Lunderquist
Mats Lundström
Mats Olsson
Matz Hägg
Michael Johannesson
Michael Johansson
Mikael Lindholm
Mikael Sten
Oili Andersson
Olle Svensson
Patrik Svensson
Per-Olof Johansson
Peter Andersson
Peter Dannfeldt
Peter Karlsson
Peter Lihnell
Pia Tukki
Pierre Larsson
Pierre Röhnisch
Robert Kjellberg
Rolf Andersson
Ronny Karlsson
Rosemarie Andersson
Stefan Löfström
Stefan Ohlsson
Sven Petersson
Sven Örnell
Sven-Olov Karlsson
Thomas Harrysson
Tom Nyholm
Tony Eklund
Ulf Ekström
Veijo Seppänen
Öyvind Harang

TOTALT: 104 SPELARE

Re-Entry: 90 SPELARE (varav Late Bird: 15)